Prelegenci

Jarosław Gowin

wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach 2011 - 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge. (...) Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.  Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji.  

 Więcej informacji...

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

Urodził się 23.01.1952 w Dęblinie. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera, doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Poznańskiej, odpowiednio w latach: 1974, 1979 i 1986. Tytuł profesora otrzymał w 1994. Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji, a także za granicą, m.in. przez rok w University of Adelaide w Australii, dwa lata w Queen's University w Kanadzie i pół roku w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji...

 

Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

Prof. Adam Liebert uzyskał stopień doktora (1997) i doktora habilitowanego (2005) w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w IBIB PAN. W latach 2001-2004 pracował w Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Berlinie gdzie prowadził badania finansowane przez UE w ramach stypendium Marie Curie i dotyczące metodyki impulsowej spektroskopii w bliskiej podczerwieni w zastosowaniu do oceny ultenowania mózgu. Prof. Liebert zajmuje się problematyką biopomiarów i obrazowania biomedycznego.

Więcej informacji...

W szczególności jego prace dotyczą możliwości wykorzystania światła z zakresu bliskiej podczerwieni do oceny utlenowania i ukrwienia tkanek i obejmują wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni i pomiarów 
laserowo-dopplerowskich. Wspólnie z zespołem zaproponował nową metodę do czasowo-rozdzielczego obrazowania zmian utlenowania kory mózgowej oraz metodykę oceny ukrwienia mózgu z wykorzystaniem właściwości absorpcyjnych i fluorescencyjnych optycznego środka kontrastującego. Badania prof. Lieberta obejmują prace teoretyczne dotyczące sposobu penetracji światła w tkankach oraz prace zmierzające do opracowania nowych przyrządów do pomiarów optoelektronicznych. We współpracy z ośrodkami medycznymi prowadzi także  eksperymenty kliniczne mające na celu weryfikację użyteczności proponowanych metod pomiarowych w przyłóżkowym i śródoperacyjnym monitorowaniu zmian utlenowania i ukrwienia kory mózgowej. Prof. Adam Liebert jest obecnie dyrektorem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN).

mniej [^]

 

Dr hab. inż. Paweł Gepner

Paweł Gepner jest specjalistą ds. architektury i rozwiązań HPC (High Performance Computing) w Intel DCG FAE Team EMEA. Działalność DCG FAE Team EMEA firmy Intel opiera się na wsparciu projektowania systemów HPC dla partnerów. Dodatkowo oferuje pomoc w budowie nowej generacji serwerów bazujących na najnowszych technologiach Intela. Paweł Gepner jest odpowiedzialny za rozwój i projektowanie przyszłej generacji platform serwerowych i system HPC u jednego z kluczowych partnerów Intela w regionie EMEA. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie, co czyni go jednym z czołowych ekspertów technologicznych w firmie Intel.

Więcej informacji...

Prowadzi liczne szkolenia, a także wspomaga komunikację z mediami w zakresie szczegółów technicznych dotyczących produktów i rozwiązań wdrażanych przez Intela. Z Intelem związany jest od 1996 roku, a obecne stanowisko obejmuje od 2001.  W tym czasie był odpowiedzialny za wiele projektów z dziedziny obliczeń wielkiej skali, jak również rozwiązań serwerowych w regionie EMEA. Prowadził między innymi liczne projekty związane z rozwojem rozwiązań serwerowych, w tym pierwszy system wysokiej dostępności opartych na IA-32 zaprojektowany wspólnie z firmą Stratus Technology. Był odpowiedzialny za zaprojektowanie linii serwerów bazujących na procesorach Pentium III dla firmy IBM. Kierował także zespołem architektów Intela, który opracował system NoavaScala firmy Bull oparty na procesorach Itanium 2. Co więcej, brał udział w projektach Itanium 2 w firmie Siemens AG i Eriksson. Paweł Gepner kierował zespołem ds. rozwoju projektów obliczeń wielkiej skali w regionie EMEA oraz pierwszej instalacji systemu HPC bazującego na Itanium 2. Dodatkowo prowadził wiele projektów HPC u takich parterów jak TASK, SKODA, VW, CERN i innych. Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego Paweł Gepner posiada też odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ukończył wydział Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i doktora. Tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie infromatyka otrzymał na Politechnice Częstochowskiej. Paweł Gepner jest autorem ponad 50 artykułów naukowych z dziedziny technologii informatycznej. Dodatkowo pełni funkcję doradcy w licznych stowarzyszeniach i organizacjach naukowych.

mniej [^]

 

Dr inż. Marcin Słoma

W 2011r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych wraz z nagrodą Rektora PW za rozprawę doktorską wyróżnioną przez Radę Wydziału Mechatroniki pt. "Opracowanie technologii i badania właściwości kompozytów polimerowych z nanorurkami węglowymi i ich zastosowania". Obecnie prowadzi badania w obszarze zastosowania technik przyrostowych w elektronice, w ramach grantu finansowanego przez FNP „Functional heterophase materials for structural electronics”. Ponadto zajmuje się badaniami w dziedzinie elektroniki drukowanej, technik mikroobróbki i technologii nanomateriałów.

Więcej informacji...

Jest autorem ponad 50 publikacji w tematyce elektroniki drukowanej opisujących badania nad układami elektronicznymi, czujnikami, strukturami elektroluminescencyjnymi, ogniwami fotowoltaicznymi, antenami RFID, ekranami promieniowania elektromagnetycznego, łącznie z wydaną w tym roku monografią pt. „Nanomateriały węglowe w technologii elektroniki drukowanej”. Uczestniczył w realizacji 10 grantów krajowych i międzynarodowych, także jako koordynator zadań. Na swoim koncie ma udział w wypromowaniu dwóch młodych doktorów w charakterze promotora pomocniczego. Jest absolwentem programu MNiSW Top 500 Innovators, w ramach którego odbył staż na Uniwersytecie Stanforda w USA. Jest również absolwentem pierwszej edycji programu Leadership Academy for Poland. Staż podoktorski w tematyce zastosowania nanomateriałów w elektronice odbył na Uniwersytecie Oulu w Finlandii.

mniej [^]

 

Mgr inż. Tomasz Sztuka

Absolwent wydziału EAIiE AGH, kierunek Informatyka. Od 2004 roku pracuje w branży telekomunikacyjnej nad oprogramowaniem związanym z technologiami łączności bezprzewodowej. Specjalizuje się w algorytmach i oprogramowaniu zarządzania zasobami radiowymi sieci, które implementowane są w stacjach bazowych telefonii komórkowej. Aktualnie w krakowskim ośrodku Nokii kieruje zespołem odpowiedzialnym za projektowanie oraz prototypowanie najnowszych technologii dla łączności LTE-A, 5G oraz IoT.  

Więcej informacji...

Tworzone w ten sposób rozwiązania są rok do roku wystawiane w ramach największych targów w branży - Mobile World Congress w Barcelonie oraz używane jako demonstracje nadchodzących produktów i rozwiązań dla klientów firmy na całym świecie.

mniej [^]

 

Mgr inż. Sławomir Kumka

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Mgr inż. kierunku informatyka) oraz Master of Business Administration (Executive MBA) na
Uniwersytecie Warwick w Birmingham, Wielka Brytania. Ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych (na stanowiskach kierowniczych i technicznych). W latach 1995-2007 pracował w polsko-francuskiej firmie IGE+XAO, gdzie pełnił funkcję Szefa Produkcji Oprogramowania i finalnie Dyrektora Technicznego oddziału w Polsce.

Więcej informacji...

Był odpowiedzialny za kierowanie i nadzór techniczny nad dostarczeniem oprogramowania CAD dla branży elektrotechnicznej i przemysłu lotniczego (projektowanie wiązek okablowania). W latach 2008-2010 zajmował stanowisko Dyrektora Technicznego w firmie Apriso Polska będącej obecnie częścią koncernu Dassault System. Od 2007 roku związany z IBM, obecnie pełni funkcję Dyrektora Laboratorium Oprogramowania w Krakowie. Jest odpowiedzialny za kierowanie pracami kilkunastu zespołów informatycznych i dostarczenie rozwiązań opartych o technologie typu Cloud i BigData, jak również za rozwój Laboratorium IBM w Polsce. Od początku swojej pracy w IBM kieruje również wszystkimi projektami związanymi z dofinansowaniem przez Unię Europejską nowych technologii i promowania innowacyjności w Polsce w obszarze Badań i Rozwoju.

mniej [^]

 

Mgr inż. Tomasz Wójtowicz

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek informatyka), obecnie pracujący nad doktoratem. Od 2003 związany z ośrodkiem Motorola Solutions w Krakowie, gdzie zajmował się systemami telekomunikacyjnymi dla bezpieczeństwa publicznego, ze wskazaniem na technologie Tetra i Public Safety LTE. W 2015 roku w Comarch Technologies jako pre-sales technical architekt zajmował się tematyką IoT. Od 2016 w Motorola Solutions jako solution architect odpowiedzialny za obszar produktów do zarządzania i utrzymania rozwiązań w technologiach LTE, P25, Tetra.

 

Mgr inż. Paweł Szczerkowski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami na stanowiskach kierownika, dyrektora generalnego, członka zarządu i prezesa. Obecnie z poziomu globalnego firmy Ericsson odpowiedzialny za strategiczny rozwój biznesu w oparciu o scouting najnowszych technologii. Wcześniej nadzorował pracę kilku spółek w Europie Centralnej i Wschodniej, liczących łącznie 2200 pracowników oraz rozwijał współpracę, na poziomie zarządów, z międzynarodowymi klientami głównie z Europy Północnej i Zachodniej. 

Więcej informacji...

Karierę rozpoczynał jako konsultant techniczny w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych, sukcesywnie poznając charakterystykę międzynarodowego biznesu. 20-letni okres ścisłej współpracy z firmą Ericsson pozwolił mu zgłębić specyfikę i standardy firmy o globalnej strukturze. Swoje doświadczenia wzmocnił także w trakcie 4 lat pracy w Szwecji, we Włoszech i w Holandii. Obecnie aktywny lider z udokumentowaną ścieżką sukcesów. Jako Dyrektor Generalny Ericpol, od 2010 roku wdrażał programy strategiczne w obszarze rozwoju innowacji procesowych i technologicznych w całej Grupie Ericpol. W tym czasie podtrzymał pozycję Ericpola jako polskiego lidera exportu usług ICT i rozwinął binzes poza sektor telekomunikacyjny. Zarządzał firmą Ericpol a następnie Ericsson-Ericpol podczas procesu M&A i integracji. Współpracuje z uczelniami wyższymi. Jest m.in. członkiem Rad Biznesu Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2016 roku nazwany „Osobowością Eksportu” w konkursie Regionalne Orły Eksportu organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

mniej [^]