Organizator

 


 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.
 

 


 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji prowadzi kompleksowe badania naukowe tworzące szerokie spektrum i pokrywające obszary tematyczne informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Wysoka ranga i międzynarodowe uznanie są potwierdzane przez liczne uczestnictwo w projektach UE, prowadzenie grantów badawczych zarówno indywidualnych, jak również zamawianych. Zgromadzenie w jednym Wydziale bardzo dobrych zespołów badawczych ułatwia tworzenie konsorcjów do realizacji dużych projektów, co w najbliższej przyszłości będzie stanowić jedną z podstawowych form prowadzenia działalności badawczej.