Kontakt

Organizator:

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. A. Mickiewicza 30
Pawilon D-17
30-059 Kraków

tel: +48 12 617 59 10
fax:+48 12 617 51 80

www.iet.agh.edu.pl
s4f@agh.edu.pl

 

Zapytania dotyczące rezerwacji hotelu, wycieczki, transferu:

JORDAN Group

ul. Sobieskiego 22/2
31-136 Kraków

tel: +48 12 341 46 40
fax:+48 12 341 61 63

www.kongres.jordan.pl
barbara.czerw@jordan.pl